Logopedisch Centrum Zuid-Nederland
 
Deskundig en vertrouwd

KLACHTEN

Wat als het niet zo gaat als gehoopt?

Het kan natuurlijk gebeuren dat U als cliënt of als ouder/verzorger van een minderjarige cliënt een klacht hebt over de geleverde logopedische zorg. U kunt uw zorgen hierover het best meteen bespreken met de behandelend logopedist, zodat deze samen met U tot een oplossing kan komen. Mocht dit naar uw mening onvoldoende resultaat hebben, dan kunt U een klacht indienen. Alle logopedisten binnen ons Logopedisch Centrum zijn via de beroepsvereniging (NVLF) aangesloten bij een klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de criteria zoals gesteld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Klachten van cliënten gaan naar het Klachtenloket Paramedici. Voor meer informatie gaat U naar www.klachtenloketparamedici.nl


 
 
 
 
E-mailen
Bellen