Logopedisch Centrum Zuid-Nederland
 
Deskundig en vertrouwd

Betalingsvoorwaarden

LCZN heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland, waardoor een logopedische behandeling (voor iedereen tot 18 jaar) in principe volledig wordt vergoed uit het basispakket. U betaalt dus geen eigen bijdrage en ook uw eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken. Voor patiënten boven de 18 jaar geldt dat eerst het eigen risico moet worden opgemaakt, voordat door de zorgverzekeraar tot vergoeding wordt overgegaan.

Wanneer u echter (zonder tijdig bericht) niet op een behandelafspraak verschijnt, mogen wij de kosten voor deze afspraak NIET declareren bij de zorgverzekeraar. Daarom zullen de kosten voor deze gemiste behandeling bij u persoonlijk in rekening worden gebracht (het verzuimtarief voor 2023 is €44,53) . Kunt u niet op een afspraak verschijnen, meld dit dan minimaal 24 uur voor de geplande afspraak per telefoon (u kunt een bericht inspreken indien er niet wordt opgenomen) of e-mail (info@lczn.nl of bij de behandelend logopedist). In geval van ziekte dient u voor 8:00u de voicemail in te spreken of een mail te versturen met de afmelding. 

Aan het eind van elke maand worden de verzuimfacturen verstuurd. U heeft dan 14 dagen de tijd om deze factuur te voldoen. Wanneer u (ook na aanmaning) niet aan uw betalingsverplichting voldoet kan het zijn dat wij uw factuur overdragen aan incassobureau Medicas. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen. Mocht u betalingsproblemen ondervinden, voelt u zich dan altijd vrij om contact op te nemen om een eventuele betalingsregeling te treffen. U kunt dit doen per e-mail (margje@lczn.nl) of telefoon (0616421301).

Voor informatie over de betalingsvoorwaarden van Medicas verwijzen wij u graag naar https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden . 
 
 
 
E-mailen
Bellen